poomjaithai

สุขภาพดี วิถีไทย


1 ความเห็น

ร้านภูมิใจไทย

เป็นร้านจำหน่ายสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และอาหารเสริม เพื่อการดูแลสุขภาพของทุกคน โทร. 091 191 2523

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อภัยภูเบศร ปัญจะศรี ธันยพร จินดาสมุนไพร ภูมิพฤกษา อ้วยอันโอสถ วังพรม กาแฟดีท๊อกซ์ อุปกรณ์ดีท๊อกซ์ บวรเวชสมุนไพร พฤกษาเภสัช หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจำหน่าย งาดำบด งาดำเม็ด น้ำมันงา น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะกอก กาแฟเพื่อสุขภาพ

สินค้าแชมพู:  แชมพูสีนิล แชมพูนิตยา แชมพูธนกร แชมพูใบว่าน แชมพูษีฎา

Advertisements